* Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SARKY) hissedarlarına, brüt % 25 ve net % 22,5 oranında olmak üzere, toplamda brüt 100 milyon TL nakit kar payı dağıtılması işlemlerine bugün (12.06.2023) başlanacak.

* 1 TL nominal değerde hisse senedine % 22,5 oranında ve 0,22 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak.
* Stopaj oranı % 10’dır.
* Genel Kurul'da kabul edilen nakit kar payının net tutarı 90 milyon TL olarak beyan edildi.

* Pay biçiminde kar payı ödemesi tutarı ise 100 milyon TL.

kar-payi-11-1

* Nakit kâr payı dağıtımı 12 Haziran’da (bugün) başlayacak olup, 14 Haziran’da ödeme işlemi gerçekleşecek.
Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 12 Haziran 2023
Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 12 Haziran 2023
Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih : 13 Haziran 2023
Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih : 14 Haziran 2023

* Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SARKY)’nin 07.04.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulu toplantısına sunduğu teklifi şu şekilde duyurmuştu;
“Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2022 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki kârından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 1.099.944.876,-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Esas Sözleşmemizin 25.maddesine göre ekte ki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza %22,50 net nakit kâr payı ve %25,00 pay biçiminde kâr payı verilmesini, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 12.06.2023 olarak belirlenmesini, pay biçiminde dağıtılacak kâr payının yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasını, tensiplerinize arz ederiz. Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 400.000.000,-TL'lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt %25 (0,25 TL), Net %22,50 (0,2250 TL) nakit kâr payı verilecek, 100.000.000 TL bedelsiz pay olarak, hisseleri oranında, yasal sürecin tamamlamasını takiben hissedarlarımıza dağıtılacaktır.”

kar-payi-22-1

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SARKY) Firmasının Kuruluşu ve Faaliyet Alanı
Şirketin Faaliyet Konusu :

Elektrolitik Bakır Tel, Bakır Boru ve Bakır Alaşımları İmalatı ve Ticareti
* Firma Merkezi : Gebze/Kocaeli
* Kuruluş Yılı : 1972
* Borsada İşlemlerin Başlaması : 1986
* BİST’te İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar
* Halka Açıklık Oranı : % 81,70

Şirketin sermayesi : 400 milyon TL

13 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Haberleri 13 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Haberleri

kar-payi-33-1

Cuma günü (09.06.2023) Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SARKY) Firmasının Borsada Performansı Nasıldı?
* BIST100 09.06.2023 tarihinde günü 5.626,49 seviyesinde % 1,31 oranında yükselişle kapattı.
* SARKY hissesi 62,60 TL’den % 1,68 oranında artışla kapattı.

Editör: Ece Çavuşlu