* Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) hissedarlarına, brüt % 3,33 ve net % 3 oranında olmak üzere, toplamda brüt 14,3 milyon TL nakit kar payı dağıtılması işlemlerine bugün (12.06.2023) başlanacak.

* 1 TL nominal değerde hisse senedine % 3,00 oranında ve 0,03 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak.
* Stopaj oranı % 10’dır.
* Genel Kurul'da kabul edilen nakit kar payının net tutarı 12,9 milyon TL olarak beyan edildi.

* Pay biçiminde kar payı ödeme yapılmayacak.

mobilya-odeme

2024 Yılında Yatırımcısını Zengin Eden Borsa Hisseleri 2024 Yılında Yatırımcısını Zengin Eden Borsa Hisseleri

* Nakit kâr payı dağıtımı 12 Haziran’da (bugün) başlayacak olup, 14 Haziran’da ödeme işlemi gerçekleşecek.
Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : -
Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 12 Haziran 2023
Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih : 13 Haziran 2023
Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih : 14 Haziran 2023

* Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)’nin 30.05.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulu toplantısında aldığı kararı şu şekilde duyurmuştu;
Şirketimizin 30.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında, Yönetim kurulumuzun 02.05.2023 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2022 yılında net dönem kârının 100.674.223 TL olduğu, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 84.104.859,95 -TL olduğu dikkate alınarak, Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; brüt 14.380.660,53 TL (ondörtmilyonüçyüzseksenbinaltıyüzaltmış TL- elliüçkuruş ) tutarındaki kârın ortaklarımıza dağıtılmasına, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin önerisi ile kâr dağıtım tarihinin 12.06.2023 olarak tarihinin belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.”

mobilya-odeme-2

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) Firmasının Kuruluşu ve Faaliyet Alanı
Şirketin Faaliyet Konusu : Hareketli ofis ve ev mobilyaları imalatı ve satışı
* Firma Merkezi : İstanbul
* Kuruluş Yılı : 1998
* Borsada İşlemlerin Başlaması : Mart 2022
* BİST’te İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar
* Halka Açıklık Oranı : % 24,99

Şirketin sermayesi : 107,8 milyon TL

Cuma günü (09.06.2023) Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) Firmasının Borsada Performansı Nasıldı?
* BIST100 09.06.2023 tarihinde günü 5.626,49 seviyesinde % 1,31 oranında yükselişle kapattı.
* KLSYN hissesi 4,25 TL’den -% 1,16 oranında düşüşle kapattı.

mobilya-odeme-3

Editör: Ece Çavuşlu