Atılım Faktoring A.Ş. (ATLFA), nitelikli yatırımcılara tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edeceğini açıkladı.

Şirket, 51.000.000 TL’ye kadar borçlanma aracı çıkaracağını ve faiz oranının Devlet İç Borçlanma Senedi üzerine yıllık 200-3000 baz puan (%2,0-%30,0) puan arasında ek getiri eklenerek belirleneceğini duyurdu.

Kontrolmatik, Yüzde 150 Oranındaki Sermaye Artırımını Duyurdu Kontrolmatik, Yüzde 150 Oranındaki Sermaye Artırımını Duyurdu

ATLFA, ihraçla ilgili nihai vade, tutar, dağıtım esasları, tahsilatlar ve diğer tüm şart ve hükümlerin Genel Müdür tarafından belirleneceğini bildirdi.

İhraç için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer tüm mercilere gerekli başvuruları yaptığını kaydeden şirketin tahvil ve/veya finansman bonosu ihracına yönelik açıklamasının detaylarına, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer verildi.

KAP Açıklaması

Nitelikli yatırımcılara tahvil ve/veya finansman bonosu ihracına yönelik, ATLFA tarafından KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"51.000.000- TL (Elli Bir Milyon Türk Lirası) tutara kadar nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihraç edilmesine, planlanan Tahvil ve/veya Finansman bonosunun faiz oranının Devlet İç Borçlanma Senedi üzerine yıllık 200 - 3000 baz puan (% 2,0 - %30,0 )aralığında ek getiri eklenerek hesaplanacak şekilde belirlenmesi, nihai vade, tutar, dağıtım esasları, ve tahsilatları ile benzeri tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, söz konusu ihraçlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvurular yapılması, iş ve işlemlerin ifası hususlarında Genel Müdürün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiş olup ilgili evraklar Sermaye Piyasası Kurulu' na gönderilmiştir."