Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN) 2023 temettü kararını yatırımcısı ile paylaştı. KLMSN yatırımcıları 2023 yılında 1 lot hisse başına brüt 0,0757575 TL temettü alacak. KLMSN hissedarlarının hesaplarına hisse başına net 0,0681817 TL temettü geçecek. Şirketin yatırımcılara dağıtacağı toplam temettü (kar payı) 5.766.046,18 TL olarak açıklandı.

Son Halka Arzda Patron Alımı Sonrası Hisseler Yükselişe Geçti Son Halka Arzda Patron Alımı Sonrası Hisseler Yükselişe Geçti

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN) 2023 Kar Payı Kararı

Klimasan şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesinin ve bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oy çokluğuyla kabul edilmiştir.” bulunuldu.

klimasan

  • Şirket,  01 Haziran 2023 tarihinde yatırımcılar hesaplarında alacak olarak resmiyette görecek. KLMSN yatırımcıları 05 Haziran 2023 tarihinde temettü ödemelerini nakit olarak kullanım hakkına sahip olacaktır.

klimasan-2

Editör: Ece Çavuşlu