Sermaye Piyasası Kurulu’nun bülteninde, Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş Halka arzı ile ilgili şu detaylar verildi;

Mevcut ortaklardan Recep TAŞYANAR’a ait 1.500.000 TL ve Şenferiye TAŞYANAR’a ait 1.500.000 TL olmak üzere toplam 3.000.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecektir.

1 TL nominal değerli paylar 36,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Yayınlanan taslak izahname bilgilerine göre, Barem Ambalaj #BAREM koduyla eşit dağıtım yöntemiyle talep toplayacak.

Yüksek teknolojiye sahip üretim hatlarıyla, yurtiçi ve yurtdışı pazarlara hizmet veren Barem Ambalaj, halka arz başvurusunu Sermaye Piyasası Kurulu’na gerçekleştirdi. Şirketin yayımladığı taslak izahnameye göre, 7.500.000 TL sermaye artırımı ve 3.000.000 TL ortak satışı ile toplamda 10.500.000 adet payını satışa sunacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla payların halka arzı, İnfo Yatırım tarafından “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle yapılacak.

barem ambalaj halka arz

Halka arz kodu; #BARMA

Halka arz tarihi; 3-4 Ağustos

Halka arz fiyatı; 36,00 TL sabit fiyat                                              

RGYAS Halka Arzı Yatırımcısından Talep Topluyor! RGYAS Halka Arzına Dair Detaylar RGYAS Halka Arzı Yatırımcısından Talep Topluyor! RGYAS Halka Arzına Dair Detaylar

Dağıtım yöntemi; Eşit dağıtım

Satışa sunulacak pay miktarı; 10.500.000 adet

Barem Ambalaj Halka Arz Gelirlerini Nerede Kullanacak?

Halka arz eden ortaklar olan Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar' in toplamda 3.000.000 adet payın satışından elde edeceği toplamda 112.500.000 TL gelirden 3.649.779 TL olan halka arz maliyetinin çıkarılması ile 108.850.221 TL tutarında net gelir elde etmesi bekleniyor. Söz konusu gelir pay satışı yaptıkları tutar oranında Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar'ın tasarrufunda olacaktır.

Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek kaynağın;

-          %45’inin şirketin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde kullanılmasına,

-          %55’inin şirketin başta ana hammaddesi olan kağıt ve kartın alımları olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılmasına,

-          İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesi kararlaştırıldı.