BYDNR halka arzı, 15-16 Ağustos 2023 tarihlerinde, 21,00 TL sabit fiyattan eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. 18.000.000 pay #BYDNR halka arz kodu ile satışa sunulacak.

BYDNR halka arzına katılmak isteyen yatırmcılar, Boras İstanbul’da işlem yapma yetkisi bulunan tüm aracı kurum ve bankalar üzerinden işlem yapabilecek.

bydnr

Baydöner (BYDNR) halka arzı ile;

Şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi,

İşletme sermayesinin güçlendirilmesi,

Büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması,

Şirketin bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında artırılması,

Rekabet gücünün artırılması,

Potansiyel müşteriler nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması,

Sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi,

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi,

SPK'dan Bayram Öncesi Halka Arz Onayı Geldi! SPK'dan Bayram Öncesi Halka Arz Onayı Geldi!

Şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanına kavuşulması hedefleniyor.

Halka Arz İskontosu %24,60 Olarak Açıklandı

Sermayesi 70.000.000 TL olan Şirket'in iskonto öncesi halka arz pay başına değeri 27,85 TL olarak hesaplanmıştır.

Yaklaşık %24,60 oranında halka arz iskontosu sonrasında ise özsermaye değeri 1.470 mn TL, pay başına değer ise 21,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Halka arz, mevcut ortak Ferudun Tunçer'in sahip olduğu B grubu 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet pay, Levent Yılmaz'ın sahip olduğu B grubu 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet payın satışı ve 14.000.000 TL nominal değerli 14.000.000 adet payın sermaye artışı yoluyla yapılacaktır.

Şirket'in değerlemesinde Çarpan Analizleri %50 ve İNA %50 ağırlıklandırılmış olup, 1.470 mn TL iskontolu özsermaye değerine ulaşılmıştır. Buna göre, halka arzın büyüklüğü 378,0 mn TL olup, halka açıklık oranı %21,43 olarak hesaplanmıştır.

Tesis Kuruyor

Şirketin sahip olduğu APZ Gıda A.Ş.; restoranların ihtiyaç duyduğu et döner üretimi faaliyetinde bulunmak amacıyla 22 Mart 2022 yılında kuruldu.

Şirket et tesisi üretimi için, İzmir İli Kemalpaşa ilçesinde 10.710 m2 arsa alımı gerçekleştirdi. Arsa alımı ise, özkaynaklar ile finanse edildi.

APZ Gıda tarafından kurulacak kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisine ilişkin mezbahacılık, etin işlenmesi ve saklanması konulu, 85.907.394 TL tutarında yatırım teşvik belgesi alındı.  Yatırımın, 2023 yıl sonunda tamamlanıp üretime geçmesi planlanıyor.

Halka arzdan elde edilecek net gelirin %25 ila %35’i ile APZ Gıda et işleme ve tereyağı üretim tesisinin yatırımının tamamlanması ve üretim için ihtiyaç duyacağı hammadde alımlarının yapılmasında kullanmayı planlıyor.

Şirket ihtiyaç duyulacak fonu, %100 bağlı ortaklığı olan APZ Gıda şirketine sermaye artırımı yolu ile yapmayı hedefliyor.