Bülbüloğlu Vinç halka arzında, sermaye artırımı yoluyla 7.600.000 TL nominal değerli paylar, mevcut ortaklardan Bülbüloğlu Holding AŞ’ye ait 3.000.000 TL nominal değerli paylar ile Önder Bülbüloğlu’na ait 900.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 11.500.000 TL nominal değerli paylarsatışa sunulacak.

bülbüloğlu vinç

Küçük bir atölyede başlayan sanayi sevdamız bugün 400 çalışanı, 37000 metrekarelik kapalı alana sahip üretim tesisleri; Ankara, İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlükleri, Çukurova Servis Bölge Müdürlüğü, Almanya Satış ve Servis Müdürlüğü, yurt içi ve yurt dışındaki bayileri, yaygın satış sonrası servis ağı ve sektörüyle ilgili dünya markalarıyla yaptığı işbirliği ile Türk vinç sektörünün tartışılmaz en büyüğü olarak hizmet vermektedir.

Bülbüloğlu Vinç Halka Arz Detayları

Satışa sunulacak lot miktarı: 11.500.000 TL

Halka arz fiyatı: 31 TL

Dağıtım şekli: Oransal dağıtım

Halka arz kodu: BVSAN

RGYAS Halka Arzı Yatırımcısından Talep Topluyor! RGYAS Halka Arzına Dair Detaylar RGYAS Halka Arzı Yatırımcısından Talep Topluyor! RGYAS Halka Arzına Dair Detaylar

Halka Arz Gelirleri İle Neler Yapılacak

Halka arza konu 7.600.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların satışından halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra elde edilecek fonun,

%40 oranına isabet eden tutar mevcut durumda Şirket'e tahsisi yapılmış inşaat ruhsatı alınmış bulunan, Ankara - Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 37.294,24 m2 arsa üzerinde inşaat faaliyetlerine başlanılmış olan fabrika binasının inşaat maliyetlerinin karşılanmasında,

%30'luk fon tutarının Şirketin potansiyel büyümesine katkı sağlayacağı öngörülen makine ve teçhizat alımlarında,

%30 fonun tutarının da şirket faaliyetleri ile ilgili, işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.