Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) tarafından 28 Temmuz 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Saha Tipi Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı Hakkında açıklama yapıldı. 

GSD Holding, Japonya’dan Kuru Yük Gemisi Sipariş Etti GSD Holding, Japonya’dan Kuru Yük Gemisi Sipariş Etti

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ''29.03.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Şirketimizin faaliyet karı ve net karı üzerinde olumlu yönde etki göstermesi amacıyla, Şirketimiz ile Kontek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon San. Tic. A.Ş. arasında, İzmir Kınık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı ihalesinde 97.333,94 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde saha tipi güneş enerji santrali (GES) kurulum anlaşmasına varıldığı ve yatırımı planlanan santralin 9.094,80 kWp kapasite ile gerçekleşeceği kamuya açıklanmıştı.

Şirketimiz tarafından 11.08.2022 tarih ve 31920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği kapsamında lisanssız elektrik üretimi için bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu başvurusu 28/02/2023 tarihinde yapılmıştır. 

İlgili görevli dağıtım şirketi Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 20.07.2023 ve 45202 sayılı yazısıyla, 30.06.2017 tarih ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmelik’in 7. maddesinin 11. fıkrası uyarınca, başvurumuzun ön lisans başvurusu yapılmış olan başka bir başvuru ile kesişmesi nedeniyle olumsuz değerlendirildiği tarafımıza bildirilmiştir. 

Şirketimiz ilgili yazıya ilişkin olarak değerlendirme sürecini başlatmış bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından herhangi bir işlem başlatılacak olması halinde söz konusu durum kamuya duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.