İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 28 Temmuz 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) pay sahipliği oranına dair açıklama yapıldı.

Açıklamada 25 Temmuz 2023’te 100.578 lot hisse alışı sonrası, şirket paylarındaki oy haklarının %5.06321’e çıktığı belirtilerek duyuru yapıldı.

KAP Açıklama

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ''Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nin, Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. Madde ‘sinin açıklama yükümlülüğüne ilişkin olarak 1. Fıkra b) bendi: 

Aselsan Şirketinin Temettü Kararı Netleşti Aselsan Şirketinin Temettü Kararı Netleşti

“Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95’ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir.”

Hükümleri uyarınca ve 25.07.2023’te gerçekleşen işlemlerden sonra, İstanbul Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Yatırım Fonlarının  Portföyündeki İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait pay senetlerinin toplamı, 25.07.2023 gün sonu itibariyle 11,341,600.-adede ve toplam oy hakları 5.06321%’e yükselmiş olup,

Tasarrufçulara ve Kamuoyuna duyurulur.'' denildi.

Editör: Ece Çavuşlu