Şirket 1Ç22 döneminde 5,63mlr TL ile piyasa beklentisinin üzerinde ana ortaklık net kâr açıkladı. Bir önceki yılın aynı döneminde 2,62mlr TL ana ortaklık net kâr açıklanmıştı.

Cari dönemde piyasa beklentisini aşan hâsılat; çeyreksel %16, yıllık bazda %179 artarak 29,2mlr TL oldu. Hâsılattaki artışın önemli kısmını yurt içi demir çelik satışları oluşturmakta olup yurt dışı satışlarında da dikkate değer bir artış meydana gelmiştir.

Satışlar adet olarak incelendiğinde, Grup’un en büyük satış kalemi yassı ürün satışları 1Ç22 döneminde yıllık %4,6 azalarak 1,72 milyon ton olmuştur.

Toplam satış miktarının yıllık değişimi incelendiğinde yassı mamul, uzun mamul ile (Grup içi cevher satışları hariç) demir ve manyezit satışları %3,9 azalarak 2 milyon tona gerilemiştir. Yurt içi yassı ürün satışları miktar bazında yıllık %11 azalarak 1,4 milyon ton olmuştur.

Zira şirketin çelik üretimi yıllık %26’lık düşüşle 654 bin ton gerçekleştirmiş olup kapasite kullanım oranında belirgin bir gerileme mevcuttur. Miktar bazında toplam satışlardaki gerilemeye karşın Grup’un toplam nihai mamul ihracatı 1Ç21’de 213 bin ton iken cari dönemde 326 bin tona yükselmiştir. Nihai mamul ihracatının toplam satışlar içerisinde payı %11’den %16’ya yükselmiştir.

Satışların maliyeti yıllık bazda %190, çeyreklik bazda ise %24 ile hâsılatın üzerinde artarak 19,76mlr TL oldu. Maliyetlerdeki artışın önemli kısmını ilk madde ve malzeme giderleri oluşturmaktadır; enerji giderlerinde de dikkate değer yükseliş olmuştur. Yılın ilk aylarında elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar enerji kullanımı yoğun olan çelik sektörünün maliyetlerini artırmıştır.

eregl detay

Maliyetin oransal olarak hâsılatın üzerinde olması sebebiyle hafifçe baskılanan brüt satış kârı yıllık %159 artarak 9,45mlr TL’ye ulaştı. Faaliyet giderlerinde genel yönetim giderleri (166,3mn TL) ve pazarlama giderlerindeki (78,5mn TL) artış önemli rol oynamıştır.

A1 Capital'den Haftalık Hisse Önerileri A1 Capital'den Haftalık Hisse Önerileri

Diğer faaliyet gelir/gider dengesi 1Ç22’de negatif bölgeye geçmiştir. Esas faaliyet kârı yıllık bazda %156 artmasına karşın çeyreklik %4,3 lük düşüş ile 8,87mlr TL olmuştur. 2022/03 döneminde elde edilen 9,8mlr TL değerindeki FAVÖK, 9mlr TL’de bulunan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde yer almaktadır.

Finansal gelir/gider dengesi 1Ç21 döneminde 581,3mn TL iken cari dönemde -86,2mn TL’ye gerilemiştir. Kâr marjları incelendiğinde; maliyetlerin hâsılattan daha fazla artmasından dolayı operasyonel marjların sınırlı bir miktar gerilediği, buna karşın makul seviyelerin korunduğu görülmektedir. 2022/03 döneminde net kâr marjı %19,3, esas faaliyet kâr marjı %30,4, FAVÖK marjı ise %33,4 olmuştur.

Piramit Menkul Kıymetler'e ait raporun devamı için tıklayın.