Meyve ve Sebze suyu sektörünün bilinen şirketlerinden Göknur Gıda, halka arz edecek.

Göknur Gıda’nın halka arzında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler, aracı kurum olarak yetkilendirildi. Gerçekleşecek olan halka arza ilişkin detaylar ise SPK’ya sunulan taslak izahname ile ortaya çıktı.

Şirket sermayesinin 285.000.000 TL’den 370.500.000 TL’ye çıkarılmasıyla oluşacak 85.500.000 TL nominal değerli paylar ve, ortak satışı ile toplamda 99.750.000 adet pay halka arz edilecek.

Göknur Gıda’nın şirket web sitesinde yayınlanan taslak izahnameye göre, halka arz detayları şu şekilde biliniyor;

Halka arz edilecek payların nominal değeri 99.750.000 TL olup, halka arz öncesi mevcut çıkarılmış sermayeye oranı %35’tir

göknur gıda fabrika

Satış Yöntemi

Göknu Gıda paylarının halka arzı, Yapı Kredi Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleşecek.

(En iyi gayret aracılığı; herhangi bir taahhüt olmadan, ihraç edilecek finansal araçların, halka arz izahnamesinde belirtilen süresi içinde satılması, kalan kısmın ise halka arz eden tarafa iade edilmesi olarak bilinir)

Dağıtım yöntemi ise taslak izahnameye göre henüz belli değil.

Halka arzda hisse kodu #GOKNR olarak işlem görecek.

göknur gıda halka arz

Fiyat İstikrarı Planlanıyor

Göknur Gıda halka arzında, taslak izahnamede yer alan bilgilere göre, fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor. Ancak, Yapı Kredi Yatırım’ın, fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin bir taahhütü bulunmuyor. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleşmesi halinde, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün süre belirtilmiş durumda.

göknur gıda 1

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri

Sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin, kullanılması planlanan alanlar şu şekilde açıklandı;

Bahçe Yatırımları %35

Enerji Üretimi Kapsamında Güneş Enerji Sistemleri Yatırımları %15

Makine ve Ekipman Yenileme Yatırımları %15

İşletme sermayesinin güçlendirilmesi %15

Finansal borçların ödenmesi %20 

Göknur Gıda

• Tamamı organik 30.000 dekardan fazla meyve bahçesinin yönetimi

• Günlük 7 milyon kg’dan fazla meyve işleme kapasitesi

• 4 farklı ilimizde fabrikalarımız,

• 4 farklı ülkede operasyon merkezi

Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Talep Toplama Başladı! Kaç Lot Verecek? Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Talep Toplama Başladı! Kaç Lot Verecek?