QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (QUAGR) hisselerinin bir kısmı, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. (HFP) tarafından satıldı.

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (QUAGR) hisselerinin toplamının 6 Eylül 2023 tarihinde yaptığı 15 milyon 740 bin TL’lik satışla birlikte %5’ten %4,93’e düştüğü açıklandı. Hedef Portföy #HFP, bu satışın detaylarını bir tablo ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı.

Şirket, bu satışın SPK’nın Özel Durumlar Tebliği’nin sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. Maddesi’nin açıklama yükümlülüğü gereği yaptığını belirtti.

HFP, yatırım fonlarının hisse oranının belirli sınırlara ulaşması veya altına düşmesi halinde kurucu tarafından açıklama yapılması gerektiğini kaydetti.

hedef-portfoy

23 Mayıs'ta Borsa ve Şirketlerden Haberler 23 Mayıs'ta Borsa ve Şirketlerden Haberler

KAP Açıklaması

Hisse satışına ilişkin KAP'ta yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. Maddesinin açıklama yükümlülüğü, b) bendi, "Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraçcının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95'ine ulaşması ve söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir." uyarınca, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR)  hisselerinin toplamı, 06.09.2023 tarihinde 15.740.000 TL nominal hisse satımı sonucunda, %5 sınırından %4.93'e ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tasarrufçulara ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur."