Hedef Girişim Sermayesi’nin  #HDFGS bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden, Maçkolik’in halka arz başvurusu yaptığına dair yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

72 Yıllık Maden Şirketi Borsada Halka Arz Oluyor! 72 Yıllık Maden Şirketi Borsada Halka Arz Oluyor!

Şirketimizce 25.08.2021 tarihinde Sporttz Spor Yatırımları A.Ş. ("Sporttz") sermayesinin %13,61'ine tekabül eden paylara 12.788.100. TL bedelle iştirak edilmiş, diğer taraftan 27.08.2021 tarihinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("PRE") ait 8.602.212 adet katılma payı 8.359.999,52 TL bedelle satın alınmış ve ilgili yatırımlar kamuya duyurulmuştu. 

maçkolik

Sporttz ve PRE'nin Maçkolik ve Sahadan'ı iktisabı da 03.09.2021 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu. 

Maçkolik İnternet Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin 25.000.000 TL sermayesinde PRE'nin maliki olduğu 8.500.000 TL nominal değerli 8.500.000 adet payın halka arzı için, Maçkolik tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu şirketimizce öğrenilmiştir.  

Şirketimiz, Sporttz sermayesinde sahip olduğu paylar vasıtasıyla, -PRE fonu yatırımı dışında- dolaylı olarak Maçkolik'in %6,94 pay sahibidir.  

Maçkolik'in halka arz modelinde değişiklikler yaşanabilecektir. Bu halde halka arz izahnamesinde değişiklik yapılacaktır.