Garanti Yatırım Menkul Kıymetler liderliğinde OFSYM payları halka arz edilecek olup, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

ofis yem 2

Otomotivin Lider Akü Şirketi Halka Arz Olacak! 75 Milyon Pay Dağıtılacak Otomotivin Lider Akü Şirketi Halka Arz Olacak! 75 Milyon Pay Dağıtılacak

OFSYM Halka Arz Hakkında Merak Edilenler

Halka arz edilecek payların nominal değeri 22.750.000 TL olup, şirketin halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %15,56 olduğu açıklandı.

OFSYM halka arzında, 22.750.000 lot, yatırımcılara “Eşit dağıtım” yöntemiyle pay edilecek.

10 Ağustos Perşembe ve 11 Ağustos Cuma günü olmak üzere, 2 iş günü OFSYM payları, 27,20 TL’den satışa sunulacak.

OFSYM Halka Arz Hangi Bankalar ve Aracı Kurumlar Talep Toplayacak

Şirket paylarının halka arzı, Garanti Yatırım tarafından “Borsa’da satış – sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşecek.

Ofis Yem #OFSYM halka arzı için, Borsa İstanbul’da işlem yapma yetkisi olan tüm aracı kurum ve bankalar üzerinden yatırımcılar taleplerini iletebilecek.

Şirket Tarafından Verilen Taahhütler

Halka Arz Edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, herhangi bir bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmamasına ve bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair herhangi bir başvuru veya açıklamada bulunulmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Ortaklar Tarafından Verilen Taahhütler

Tüm Ortaklar, 21.07.2023 tarihinde verdiği taahhütleri ile paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle sahibi olduğu Şirket paylarını Borsa'da satmayacağına, bu payların Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağına, söz konusu payların 1 yıl içinde kısmen veya tamamen Borsa dışında satılması veya devredilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlenmeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapacağına, Borsa dışında satışa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildireceğine, sahip olduğu Şirket paylarını halka arza ilişkin izahnamenin onaylandığı tarihten itibaren 180 gün boyunca Borsa dışında satmayacağına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağına veya Borsa'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğine dair taahhütte bulunmuşlardır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Ofis Yem (OFSYM) halka arz gelirlerinin en az yarısı kadarını finansal borçların kapaması yönünde değerlendirecek.

Finansal borçların kapanması %50-60

Net işletme sermayesi %10-20

Yatırım harcamaları %15-20