MEDTR, bu ihaleyle birlikte, Türkiye'deki tıbbi malzeme pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, yeni ihaleyle birlikte, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümesini sürdürecektir.

KAP Açıklaması

"Bu açıklamada bahsi geçen ve uhdemizde kalan 12.788.300 TL’ lik (tamamı) ihale konusuna ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından daha önce 05/07/2023 tarihli karar ile SPK’nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’nin 6.maddesi kapsamında içsel bilginin açıklmasının ertelenmesi kararı verilmiştir.

Söz konusu erteleme kararı;

– Şirketimizin ihaleye teklif vermesi durumunun kamuoyu tarafından bilinmesinin rekabet şartları vb. hususlarda “meşru çıkarlarımızın zarar görmesine” neden olabileceği,

– Bu aşamada yapılacak bir özel durum açıklamasının Şirketimizin ve dolayısıyla ortaklarımızın çıkarlarına halel getirebileceği,

– Ertelemenin yatırımcıların yanıltılması riski oluşturmadığı,

Merakla Beklenen Bedelsiz Artırımın Detayları Duyuruldu Merakla Beklenen Bedelsiz Artırımın Detayları Duyuruldu

– Erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için konunun şirket içerisinde sadece ilgili ve halihazırda içsel bilgi erişim listesinde bulunan kişilerle paylaşılacağı ve söz konusu kişilerin gizliliğe riayet konusunda özel olarak uyarıldığı, 

SPK Tebliğleri çerçevesinde alınmış olup erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."