Belirlenen 500 milyon liralık limit kapsamında, 95 milyon liralık, 1.705.000 lotluk geri alım yapılırken, geriye kalan kullanılmamış 404.666.884 TL’lik kısmı, Elyaf Yatırımı ile Tekstil Cipsi, Şişe Cipsi, Pet Cips Yatırımında kullanılması amacı doğrultusunda iptal etti.

Şirketin konuyla ilgili KAP üzerinden yatırımcılara yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

sasa geri alım iptali

Kimi 15 Kat Kimi 10 Kat! Yatırım Önerileri Sonrasında Zirve Yapan Hisseler Kimi 15 Kat Kimi 10 Kat! Yatırım Önerileri Sonrasında Zirve Yapan Hisseler

Yönetim Kurulumuzun 21.10.2021 tarihli toplantısında "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili olarak 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde Sasa hisselerinin Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Borsa'dan satın alınmasına; şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 500.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine" karar verilmişti.

Söz konusu karar ve belirlenen 500.000.000 TL'lik limit kapsamında bugüne kadar toplam 95.333.116 TL tutarında 1.705.000 lotluk geri alım yapılmış ve söz konusu payların tamamı yurt dışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin (PDT) paya dönüştürülmek suretiyle erken itfasında kullanılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 12.12.2022 tarihli (bugünkü) toplantısında; önümüzdeki dönemde Şirket kaynaklarının öncelikle devam eden Elyaf Yatırımı ile Tekstil Cipsi, Şişe Cipsi, Pet Cips Yatırımında kullanılması amacı doğrultusunda, kredi ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler de göz önünde bulundurularak, 21.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen geri alım limitinin kullanılmayan 404.666.884 TL'lik kısmının iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.