Ek satışlarla birlikte toplamda 38.208.000 adet pay #SMRTG kodu ile satışa çıkarılırken, halka arzda son gün 18 Mart 2022

QNB Finans Yatırım ve TSKB eş liderliğinde halka arz eden şirketin payları 14 TL sabit fiyat ve oransal dağıtım ile satışa çıktı. Bireysel Yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar; Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvuracak olup, talep adetlerine göre dağıtımda dahil olacakları tahsisat grubu belirlenecek.

Fiyat İstikrarı İşlemleri Planlanıyor

QNB Finans Yatırım, Smart Enerji paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamakta. Ancak QNB Finans Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yetine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir.

QNB Finans Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayacağı gibi fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir.

smart güneş teknolojileri

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri

Şirket Yönetim Kurulu’nun kararı ile sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin; aşağıda detayları verilen şekilde kullanılması planlanıyor.

%30 - %40 Hücre Yatırımı

%3 - %5 Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları

%30 - %40 İşletme Sermayesi ve Kısa Vadeli Krediler

144,34 Milyon Lotu Halka Arz Edecek Penti'de Geri Sayım Başladı 144,34 Milyon Lotu Halka Arz Edecek Penti'de Geri Sayım Başladı

%15 - %20 Yeni Yatırımlar

%2 - %3 Dikey Entegrasyon Proje Geliştirme

%3 - %5 Teknoloji Girişimlerine Yatırım