* İdari Para Cezası;
Burak ÖZ’e 69.783 TL’lik idari para cezası verildi. Cezanın sebebi, pay piyasasında 18.11.2022-05.12.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak açıklandı. Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğinin 5. maddesinin birinci fıkrasının a, b, c, ç ve f bentlerine aykırılık ettiği belirtildi.

spk-1

Yapılan açıklamada “Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) pay piyasasında 18.11.2022-05.12.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.” denilmekte.

* Suç Duyurusu;
Erdoğan Demirkol ile ilgili olarak,
* SPKn’nun 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılıktan izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması suçu ve
* 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157 nci maddesine aykırılıktan da hileli davranışlarla kişilerin aldatılarak onların zararına olacak şekilde kendisine yarar sağlanması olarak suç duyurusu beyan edildi.
Bültende, “362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, tabloda belirtilen suç duyurusunun/ihbarının yapılmasına karar verilmiştir.” denilmekte.

O Şirkette 6.144.685 TL'lik Dev Hisse Satışı Geldi O Şirkette 6.144.685 TL'lik Dev Hisse Satışı Geldi

spk-2-1

Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları

* “Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 02.06.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği” duyuruldu.

spk-3-1

* Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.