SPK'ya başvuru yapan Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. şirketine bugün onay çıktı. Ofis Yem halka arzında dağıtılacak payların yüzde ''15,56''sı halka açık olacak. Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. halka arzı '' Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

Ofis Yem Halka Arz Detayları

Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 16.250.000 Lot
- Ortak Satışı : 2.600.000 Lot (Galip Yeşilbaş)

- Ortak Satışı : 2.600.000 Lot (Salih Yeşilbaş)
- Ortak Satışı : 1.300.000 Lot (Selim Yeşilbaş)

  • Ofis Yem halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
  • Ofis Yem halka arzında payların yüzde 15,56'ihalka açık olacaktır.
  • Ofis Yem halka arzında toplamda 22,750,000 lot dağıtılacak.
  • Ofis Yem  halka arzında T1-T2 bakiye kullanılabilecek.
  • Ofis Yem halka arzında fiyat ''27,20'' lira olacak.
  • Ofis Yem halka arz büyüklüğü ''618'' Milyon Lira olacak.

Fonun Kullanım Yeri

- %50-60 Finansal borçların kapatılması.
- %10-20 İşletme sermayesi.
- %15-20 Yatırım harcamaları.

Satmama Taahhüdü

49 Yıllık Cam İşleme Fabrikası Halka Arz Oluyor! 49 Yıllık Cam İşleme Fabrikası Halka Arz Oluyor!

- 1 Yıl 6 Ay, İhraççı.
- 180 Gün, Ortaklar.

Ofis Yem Faaliyeti Nedir ?

İşletme yönetim anlayışında değişik dönemlerde çeşitli akımlar var olagelmiştir.

Her ne kadar bu akımlar firmadan firmaya değişiklik gösterse de, kimi zaman toplam kalite anlayışı, kimi zaman müşteri odaklılık, kimi zaman da rekabetçi olabilme yeteneği daha da öne çıkmıştır. Aslında doğru olan bu üç faktörü bir potada yoğurabilmektir. Bu nedenledir ki, biz bu akımların hepsine aynı derecede önem verdik ve bu akımların firmamıza kattığı artı değerleri objektif olarak gördük. Ancak bizi biz yapan asıl değerin, Anadolu esnaflık anlayışı diye nitelendirdiğimiz kültürümüzü korumamız olduğunu hiçbir zaman unutmadık. İşletmelerimize yön veren itici güç bu öğelerin sağlıklı bir şekilde harmanlanması ve korunması ile oluşmuştur.

Editör: Ece Çavuşlu