Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayınladığı bültenle, 17 yatırımcıya 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacağını duyurdu.

Girişim Elektrik, Yüzde 300 Bedelsiz Kararı Aldı Girişim Elektrik, Yüzde 300 Bedelsiz Kararı Aldı

İşlem yasağının, Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş (KAPLM) paylarında gerçekleştirilen “Yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi” amacıyla getirildiği belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı;

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 03.11.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

kaplm işlem yasağı