Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN), sermayesini %66,67 oranında arttırdığını ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayını aldığını açıkladı.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 2 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 2022 yılı kar payından karşılanmak suretiyle 600 milyon TL’den 1 milyar TL’na çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

Açıklamada, bu kapsamda sermayeye eklenen 400 milyon TL tutarındaki 2022 yılı kar payının 4 Eylül 2023 tarihinde geçmiş yıl karları hesabından sermaye hesabına aktarıldığı belirtildi.

Şirket, sermaye arttırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığını ve bu kapsamda hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin 6. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi talebiyle SPK’ya başvurduğunu duyurdu.

Açıklamada, başvurunun 18 Ekim 2023 tarihinde SPK tarafından onaylandığı ifade edildi.

Borsada Yüzde 164,17 Primlenen Şirket Sözleşme Açıkladı Borsada Yüzde 164,17 Primlenen Şirket Sözleşme Açıkladı

vakfn-bedelsiz

VAKFN Bedelsiz Ne Zaman?

Bedelsize ilişkin hak kullanım tarihi 24 Ekim 2023 olarak belirtilirken, borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih ise 25 Ekim 2023 olarak kaydedildi. 26 Ekim 2023 ise Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih olarak belirlendi.