Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Talep Toplama Başladı! Kaç Lot Verecek? Limak Çimento (LMKDC) Halka Arz Talep Toplama Başladı! Kaç Lot Verecek?

NETCAD YAZILIM HALKA ARZ OLUYOR

Netcad Yazılım'ın bu sebeple hazırladığı izahnameye göre;

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL 'den 55.000.000 TL 'ye artırılması nedeniyle çıkarılacak 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet C grubu pay ile mevcut ortaklarından Eurocad S.a r.l. 'a 11.850.000 TL nominal değerli 11.850.000 adet C grubu pay ve Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar  Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ne ait 3.150.000 TL nominal değerli 3.150.000 adet C grubu pay olmak üzere toplam 15.000.000 TL nominal değerli 15.000.000 adet pay halka arzın edilecektir.

TALEBİN FAZLA OLMASI HALİNDE

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklardan Eurocad S.a r.l. 'a ait 2.370.000 TL nominal değerli 2.370.000 adet C grubu pay ve Evo Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ne ait 630.000 TL nominal değerli 630.000 adet C grubu pay ve toplamda halka arz edilen payların nominal değerlerinin %15'ine tekabül eden 3.000.000 TL nominal değerli 3.000.000 adet payın dağıtıma tabi tutulacak pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır.