Şirket 03.05.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmıştı, hem Genel Kurulu hem de sermaye artırımı kararı tescil edildi.

Bedelsiz Sermaye Artırımında, Bedelsiz Artırım Tutarı 266.000.000 TL ve Bedelsiz Artırım Oranı % 164,2 olarak gerçekleşmiştir.

Şirket esas sermayesi 162.000.000 TL'den 428.000.000.00 TL'ye çıkarılmıştır. Şirketin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesi tadil edilmiştir.

Şirketin sermayesi 428 milyon TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 428 milyon adet hisseye bölünmüştür. Şirketin artırımdan önceki sermayesini oluşturan 162 milyon TL tamamen ödenmiştir. Şirketin sermayesi 266 milyon TL arttırılmış olup, arttırılan tutarın 55,2 milyon TL’si Geçmiş Yıllar Karlarından, 210,7 milyon TL’si Dönem Net Karından karşılanmıştır.
Yeni sermaye tutarı sonrasında ortaklık yapısındaki pay dağılımı;
• Vektor Yatırım Holding AŞ 427.999.996 adet ve TL
• Hami Polat 1 adet ve TL
• Hasan İlker Yöney 1 adet ve TL
• İsak Antika 1 adet ve TL
• Selmi Haleva Kapeluto 1 adet ve TL
şeklinde gerçekleşmiştir.

Tam Finans Faktoring A.Ş. (TAMFA)

Faaliyet Konusu : Faktoring Hizmetleri
BİST’teki Pazarı : Kesin Alım Satım Pazarı-(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Tescil Yeri ve Tarihi : İstanbul Kasım 2011
Sermayesi : 428 milyon TL
Ortaklık Yapısı :
Vektor Yatırım Holding AŞ : 427.999.996 adet %100
Diğer : 4 adet % 0

* Şirketin % 9,50 hisse ile dolaylı yoldan sermayedarları European Vank for Reconstruction and Devolement’tır.

Bulgaristan'da 242 Milyon TL'ye Şirket Satın Aldı Bulgaristan'da 242 Milyon TL'ye Şirket Satın Aldı

tamfa-2