Şirket Yönetim Kurulu’nun bugün (26 Ağustos 2022) aldığı karar neticesinde, mevcut sermayesini 10.800.000 TL’den iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 177 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile birlikte 30.000.000 TL’ye çıkartılması kararı alındı.

KAP üzerinden yapılan açıklamada, alınan karar ile ilgili şu ifadeler yer aldı;

Yüzde 350 Bedelsiz Pay Dağıtımı İçin SPK'ya Başvurdu Yüzde 350 Bedelsiz Pay Dağıtımı İçin SPK'ya Başvurdu

daghl bedelsiz tablo

Şirketimizin 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 10.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamın özel fonlardan karşılanmak suretiyle 19.200.000 TL (%177,7778 oranında) artırılarak 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmasına,

Bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilebilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8 nci maddesine ilişkin tadil tasarısına (Ek) uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.