Hissedarlarına Yüzde 600 Oranında Bedelsiz Pay Verecek Hissedarlarına Yüzde 600 Oranında Bedelsiz Pay Verecek

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) tarafından 28 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, yüzde 700 bedelsiz dağıtım için tarihi netleştirdiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde SPK tarafından bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirket, yatırımcılarına açıklamalarda bulundu.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan açıklamada,''Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 368.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 322.000.000 TL’lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 09.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğumuz başvuruya, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 2023/50 sayılı bülteninde gerekli iznin verildiği açıklanmıştır. SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmaktadır.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 29.08.2023’tür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.