* Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) firması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin 31.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen ihaleyi KDV hariç 12 milyon TL bedel ile ihalenin uhdesinde kaldığını bugün (31.05.2023) KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)’ta yaptığı duyuru ile ilan etti.

* Aldığı ihalenin konusu “Tıbbi Sarf Malzemeleri İhalesi'' İşi olarak tanımlanmaktadır.
* Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki (2022 yılı) Brüt Satış Hasılatına Oranı ise % 1,49 olarak ifade edildi.

* İhale sürecinin sağlığı açısından açıklamaları ertelemiş olduğu bilgisini de ekledi.

ihale-3

Şirket açıklamasını şu şekilde duyurdu:
“Bu açıklamada bahsi geçen ve uhdemizde kalan 12.040.000 TL' lik (tamamı) ihale konusuna ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından daha önce 03/04/2023 tarihli karar ile SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6.maddesi kapsamında içsel bilginin açıklamasının ertelenmesi kararı verilmiştir.
Söz konusu erteleme kararı;
- Şirketimizin ihaleye teklif vermesi durumunun kamuoyu tarafından bilinmesinin rekabet şartları vb. hususlarda "meşru çıkarlarımızın zarar görmesine" neden olabileceği,
- Bu aşamada yapılacak bir özel durum açıklamasının Şirketimizin ve dolayısıyla ortaklarımızın çıkarlarına halel getirebileceği,
- Ertelemenin yatırımcıların yanıltılması riski oluşturmadığı,
- Erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için konunun şirket içerisinde sadece ilgili ve halihazırda içsel bilgi erişim listesinde bulunan kişilerle paylaşılacağı ve söz konusu kişilerin gizliliğe riayet konusunda özel olarak uyarıldığı,
SPK Tebliğleri çerçevesinde alınmış olup erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmaktadır.”

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) Faaliyet Alanı Nedir?

Sağlık Şirketi 496 Milyonluk Dev İhaleyi Kazandı Sağlık Şirketi 496 Milyonluk Dev İhaleyi Kazandı

Faaliyet Konusu: Şirketin amacı, tıbbi cihaz sayılan solunum sistemleri ve infüzyon sistemlerinin, ameliyat ipliklerinin ve biyosidal ürünlerin üretimi ve yurtiçi ve yurtdışı satışı ile ilaç hazırlama ve uygulama hizmetleri ile bu faaliyetlerde gereken teknik servis, bakım, kalibrasyon hizmetlerini vermektir.

*Tire - 1996 Kuruluş tarihi olan firma, Temmuz 2021 den beri borsada işlem görüyor.
Halka açıklık oranı % 20,54’tür.

Sermayesi: 119 milyon TL

Borsada Bugün (31.05.2023) Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MEDTR)

* BIST100 bugün (31.05.2023) 17:00 itibariyle 4.907,21 seviyesinde -% 0,89 oranında ekside seyrediyor.

* MEDTR hissesi 31,26 TL’den % 7,05 oranında yükseliş trendinde seyretmekte.

ihale-2-1