Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) 2023 yılı için dağıtacağı temettü oranını açıkladı. ANHYT Şirketin hissedarları 2023 yılı içerisinde brüt 1,1627907 TL temettü alacak. ANHYT yatırımcılarına yapılması planlanan temettü ödemesi hisse başına net 1,0465116 TL olacak.

ANHYT,  2022 4. çeyrek bilanço verileri ile 2022 yılı net karını yüzde 99 artırmayı başararak 2023 yılında karının bir kısmını yatırımcılara dağıtmış olacak.

ANHYT 2023 Temettü Açıklaması

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından yapılan temettü açıklaması;

Son Halka Arzda Patron Alımı Sonrası Hisseler Yükselişe Geçti Son Halka Arzda Patron Alımı Sonrası Hisseler Yükselişe Geçti

“Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014 yılı Ocak ayında yayımladığı Kâr Payı Rehberi uyarınca kâr dağıtımı, konsolide kâr rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31.12.2022 dönem kârına TMS 19 uyarınca ayrılan 18.175.928 TL tutarındaki "Personele Ödenecek Temettü Karşılığı" da eklenmiştir. Ayrıca 2023 yılında yatırım yapılmasına karar verilen Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 4.672.897 TL ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Atlas Büyüme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 25.000.000 TL ilgili mevzuatın öngördüğü istisnadan yararlanılarak kâr dağıtımına konu edilmemiştir. Bunun yanı sıra, yatırım amaçlı gayrimenkul ve iştirak hissesi satışı neticesinde elde edilen 73.194.495 TL'lik satış kazancı da vergi mevzuatının öngördüğü istisnadan yararlanılarak kâr dağıtımına konu edilmemiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesinin (a) bendine göre net kârımızın %5'i, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılabilmektedir. Şirketimizin ödenmiş sermayesi şu anda 430.000.000 TL olup, %20'si de 86.000.000 TL'ye denk gelmektedir. Hali hazırda kanuni yedek akçelerimizin toplamı da 86.000.000 TL'ye ulaşmış durumdadır. Bu sebeple birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.

Kâr dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 612.591.465 TL dikkate alınacaktır.

Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %10 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.”

anhyt-temettu

ANHYT Faaliyeti Nedir ?

1990 yılında "Türkiye'nin ilk hayat sigortası şirketi" olarak faaliyete başlayan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Halka açık ilk emeklilik şirketi olarak, hayat sigortaları ve bireysel emeklilik sistemi toplamında Türkiye’nin en büyük fon yaratan özel sermayeli şirketidir.

İstanbul’da bulunan genel müdürlüğümüz, İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır’da bulunan bölge satış müdürlüklerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şubemiz, direkt satış ekibimiz, sayısı 300'ü aşan acentemiz ve Türkiye İş Bankası ile Türk Bankası’nın yaygın şube ağı ile gelecek beklentilerinize ve bugünkü koşullarınıza en uygun bireysel emeklilik ve sigorta ürünlerini değerli müşterilerimizle buluşturmaya ilk günkü heyecanımızla devam etmektedirler.

Editör: Ece Çavuşlu