Birikim Varlık Yönetim A.Ş (BRKVY), 20 Eylül 2023 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 milyar TL’yi aşmayacak şekilde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç etmeye karar verdiğini açıkladı.

7 Haziran 2024 Borsada Günün Önemli Güncel Şirket Haberleri 7 Haziran 2024 Borsada Günün Önemli Güncel Şirket Haberleri

BRKVY, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapacağını, ihraç edilecek borçlanma araçlarının tüm hüküm ve şartlarının belirleneceğini, ihraç işleminin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönem içinde bir veya birden fazla seferde yapılacağını ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlük makamının yetkili kılınacağını bildirdi.

KAP Açıklaması

"Şirketimizin; 20.09.2023 tarihli, 2023/41 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 1.000.000.000,00 TL (birmilyarTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına, İhraç edilecek borçlanma araçlarının tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraç işleminin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönem içinde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlük makamının yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."