Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) Tahsisli Sermaye Artırımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) 31 Temmuz 2023 tarihinde başvurduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı.

Mercan Kimya, Yüzde 200 Oranında Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak Mercan Kimya, Yüzde 200 Oranında Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak

KAP Açıklaması

"21-27 Temmuz 2023 tarihlerinde şirket hissedarlarımızdan Odaş Elektirk Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin gerçekleştirmiş olduğu pay satış işlemlerine ilişkin bilgilendirme doğrultusunda toplam 3.005.423.800 TL tutar Odaş tarafından sermaye avansı olarak şirketimiz hesaplarına yatırılmıştır.


Şirket Yönetim Kurulu’nun 31/07/2023 tarihli kararı Çan2 Termik A.Ş.’nin 1.262.050.000.-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 800.000.000 TL’lik çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı 3.005.423.800.-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılması, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, Şirketimiz ana ortağı Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’ye tahsisli satış yöntemi ile şirkete koymuş olduğu sermaye avansından karşılanmak üzere yapılması ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının ana ortağımız Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’ye satılması ve bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."