Genel Kurul Kararı Tescili Yayınlandı.

Brüt nakit kar payı olan 199.500.000 TL tutarı ile,  brüt %190 ve net %171 oranında temettü ödemesi yapılacak.

Kar payı dağıtımına 27 Nisan 2023 tarihinde başlanacak.

  • Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarındaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için, 2022 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,
  • 01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin 1.486.894.074 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından Şirketin çıkarılmış sermayesinin %190’na tekabül eden 199.500.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
  • 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %190, tam mükellef gerçek kişi ortaklar ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklara vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi,
  • VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 247.713.711 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 21.505.411 TL’nin “olağanüstü yedekler” hesabına aktarılması,
  • Temettü dağıtımına 27 Nisan 2023 tarihinde başlanılması,

eczacibasi-1

kararlarının Genel Kurulda oy çokluğu ile onaylandığı açıklaması geldi.

Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 22/12/2021 tarihli ve 2021/4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

* Genel Kurul’da Ana Sözleşme 7. Madde Tadil Metni’ de oylandı ve kabul edildi.

“Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili olarak; SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir” şeklinde sadece süresi uzatılmış olup, mevcut 500 milyon TL’lik sermaye tavanında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği görülmektedir.

Şirketin veya Bağlı Ortaklıklarının Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

* Eczacıbaşı Holding AŞ’nin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

* Geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) Firması Kuruluş – Sermaye – Ortaklık - Faaliyeti Yapısı

* Firma Merkezi                                          : İstanbul

* Kuruluş Yılı                                              : (1942) -1973 Holdingleşme

* Halka Arz Tarihi                                      : 1986

* Borsa İstanbul’da İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

* Halka Açıklık Oranı                                 : % 18,43

* Şirketin sermayesi :  105 milyon TL

* Ortaklık yapısı     

Eczacıbaşı Holding AŞ       

% 81,57

Diğer                                  

% 18,43                                

Bugün 4 Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapacak Bugün 4 Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapacak

* Faaliyet konusu     : Sınai ve ticari şirketlere iştirak.

eczacibasi-2

* İntema İnşaat ve Tesisat %46,21 pay ile; E-Kart Elektronik %31,01 pay ile; EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai %30,62 pay ile Eczacıbaşı Holding AŞ %11,54 ile firmanın iştirakleridir. 

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı AŞ (ECZYT) Hisselerinin Bugün (17.04.2023) Borsada Performansı Nasıl Gidiyor?

Bugün (17 Nisan) BİST100 endeksi, 13:23 itibarıyla 5132,68 puan ve % 0,78 yükselişte. ECZYT hisseleri ise 138,10 TL ve -% 2,47 ekside işlem görüyor. Hissenin açılış fiyatı 141,60 TL idi.   Hisse en düşük 136 TL, en yüksek ise 141,60 TL fiyatını gördü. Hissenin 52 haftalık performansında en düşük 41,87 TL ve en yüksek ise 184,10 TL’yi gördü.