Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) pay sahiplerine kar payı avansı dağıtacak.

Yeni Halka Arza Kısa Sürede İki Ceza Geldi Yeni Halka Arza Kısa Sürede İki Ceza Geldi

GWIND, hisse başına brüt 0,2314814 TL, net 0,2083332 TL nakit temettü avansı ödenmesine karar verdi.

GWIND, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, pay sahiplerine 125.000.000 TL brüt, 112.500.000 TL net kar payı avansı dağıtma kararı aldığını duyurdu.

Şirket, kar payı avansı dağıtımına en geç 29.12.2023 tarihinde başlanacağını ve 2023 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılan kar payı avansının mahsup edileceğini belirtti.

Şirket, 01.01.2023-30.09.2023 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 805.935.668 TL net dönem karı ve 787.117.327 TL net dağıtılabilir dönem karı hesapladığını, yasal muhasebe kayıtlarına göre ise 376.366.820 TL net dönem karı ve 357.548.479 TL net dağıtılabilir dönem karı oluştuğunu bildirdi.

Şirket, kar payı avansı dağıtımı kararının, Sermaye Piyasası Kanunu, Kar Payı Tebliği, Kar Payı Rehberi, Şirket Esas Sözleşmesi, Şirket Kar Dağıtım Politikası ve Genel Kurul tarafından verilen yetkiye istinaden alındığını ifade etti.