Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) adlı enerji şirketi, bedelli sermaye artırımı yoluyla bağlı ortaklığı olan Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş.'nin sermayesine katkıda bulundu. Bu sayede, şirketin bağlı ortaklığının sermayesi 5 milyon TL’den 301.250.000 TL’ye ulaştı.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR), bağlı ortaklığı Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye olan 37 milyon TL’lik alacağını sermaye artırımıyla kapatmış oldu. Bu alacağın geri kalan kısmı ise tescilden önce ve sonra 2 yıl içinde ödenecek.

Şirket, payına düşen 285,1 milyon TL’lik kısmın 37 milyon TL’sını alacağından mahsup etti. Geri kalan kısmın ise 24 ay içinde taksitlerle ödeneceğini belirtti. Şirket, sermaye artırımı sonrasında Progresiva’daki pay oranının değişmediğini açıkladı.

Bedelli sermaye artırımına ilişkin yatırımcısını bilgilendirmek isteyen KONTR'ın yapmış olduğu duyuru şu şekilde;

''Şirketimiz, % 95 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığımız Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş.'nin 5.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin bedelli sermaye artırımıyla 301.250.000 TL'sına çıkarılmasına katılmıştır. 

Payımıza düşen kısmın 37.000.000.-TL'sı  Progresiva'dan olan alacağımızdan karşılanmış olup, kalan kısmın ödemesinin, ¼'ü sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan ¾'ü ise tescili takip eden 24 ay içerisinde yapılacaktır.  Sermaye artırımı sonrası sahip olduğu pay oranında bir değişiklik olmamıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.'' 

Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024 Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) Faaliyeti Nedir?

Kontrolmatik 2008 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Genel Merkezi İstanbul Sarıyer ‘de olan Şirket, Ankara’da biri faaliyete geçen, diğeri inşaat halinde iki fabrikası ve birçok ülkedeki ofisleriyle hizmet vermektedir. Kontrolmatik’in temel faaliyet alanı, enerji üretim, iletim ve dağıtım tesisleri, petrol & doğal gaz, ulaşım, yiyecek & içecek, maden, akıllı tarım & gübre ve diğer çimento, kâğıt, demir-çelik, kimya gibi endüstriyel tesislere; santral yan tesisleri, operasyonel teknolojiler, endüstriyel yazılımlar, kontrol ve güvenlik sistemleri, haberleşme, veri işleme ile nesnelerin interneti ile güç sistemleri ve anahtar teslim çözümler üretmektir.

Şirket tecrübeli çalışanıyla, 30 ülkede sayısız projeyi başarıyla tamamlamıştır. Şirket müşterilerine operasyonel teknoloji çözümleri sunmakta; operasyonel teknoloji paketlerinin enformasyon teknolojileri ile entegrasyon proje ve yazılımlarını gerçekleştirmekte; tüm elektrik, elektromekanik, mekanik, konstrüksiyon ve yapı işleri ile koruma, kontrol, izleme, yazılım, haberleşme altyapıları, siber güvenlik ihtiyaçları için temel tasarım kapsamlarından başlayıp işletmeye alınmasına kadar gerekli tüm mühendislik, tedarik, inşa, test ve devreye alma hizmetlerini tek bir çatı altında gerçekleştirmektedir.

Kontrolmatik bu sektör ve pazarlarda faaliyetleri doğrultusunda teknolojiler geliştirmekte, sektöründe öncü uluslararası şirketler ile uzun süreli çözüm ortaklıkları kurarak büyük sistem entegrasyonu projeleri gerçekleştirmekte, kendine ait tasarım, yazılım, ürün ve çözümler ile uçtan uca ve anahtar teslim ürün, hizmet ve sistemlerin satışlarını gerçekleştirmektedir.