Taahhütün bitmesinin ardından, şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, 1.895.050 toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirdi.

Fiyat istikrarı işlemleri son bulan Yayla Agro Gıda’da, Aracı Kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, 12,48 ortalama fiyatla 1.895.050 adet paya fiyat istikrarı uygulandığı açıklandı.

Borsada Rüzgar Tersine Mi Esiyor? Amerikalı Yatırım Bankasından DEV Alım Borsada Rüzgar Tersine Mi Esiyor? Amerikalı Yatırım Bankasından DEV Alım

Şirketin bugün sabah saatlerinde KAP üzerinden yaptığı “Pay alım satım bildirimi” başlığıyla yayınlanan bildiriminde aşağıdaki ifadeler yer aldı;

Halka arzı müteakip fiyat istikrarının sağlanması amacıyla halka arz fiyatının altında tarafımca geri alınmış olan 1.895.050 adet Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin payının tamamının 22.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul bünyesinde 18,7453 TL ortalama birim fiyatla satışı gerçekleştirilmiştir.

22.06.2022 tarihinde Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin payları ile ilgili olarak ortalama 19,14 TL fiyattan 25.000 adet pay alışı, ortalama 18,7453 TL fiyattan 1.920.050 adet pay satış işlemi nette 1.895.050 toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir.

Bu işlemle birlikte Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payım 22.06.2022 tarihi itibariyle % 84,98 seviyesine gerilemiştir. Satışa konu paylar, tarafımca “Fiyat İstikrarı İşlemleri” kapsamında halka arzdan sonra piyasadan alınan 1.895.050 TL toplam nominal değerli hissenin tamamıdır.

Bu işlemle birlikte, “Fiyat İstikrarı İşlemleri” kapsamında, halka arz sonrası piyasadan alınan 1.895.050 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır.

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin İzahname’nin 27.3.b maddesinde belirtilen taahhüt ve Pay Tebliği’nin 8’inci maddesinin emredici hükmü uyarınca; halka arz edilen payların borsada işlem görmesinden itibaren bir yıl süreyle, Şirket’te sahip olduğu payları, halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağı, söz konusu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağı ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların bu sınırlamaya tabi olacağı ve satmama taahhüdü ile ilgili olarak SPKn, SPK’nın İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği, Pay Tebliği ve Satış Tebliği ile diğer ilgili sermaye piyasası mevzuatında bulunan ilgili hükümlere uygun olarak hareket edilmiştir. Yapılan satış işlemi İzahnamede belirtilen taahhüte aykırılık oluşturmamakta olup verilen taahhüde uygun hareket edilmektedir.