Son İşlem Gününde Tam 5 Hisseye Tedbir Kararı Verildi Son İşlem Gününde Tam 5 Hisseye Tedbir Kararı Verildi

KAP Açıklaması

"Şirketimizin 08.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, mevcut “Kâr Dağıtım Politikası” nın ekte yer aldığı şekilde revize edilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Politika’da yer alan değişiklik metni aşağıdaki gibidir; 

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının yasal kayıtlarındaki mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece, ilgili döneme ait dağıtılabilir net karının asgari %20’sini nakit ve/veya şirket sermayesine eklenmek suretiyle pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Yönetim Kurulu tarafından bu oran her yıl, ekonomik konjonktür, Şirket’in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak belirlenir."

Eksun Gıda (EKSUN) Faaliyeti Nedir?

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş (EKSUN) bir gıda şirketidir. Şirket, 1996 yılında Tekirdağ’da kurulmuş ve un ve unlu mamulleri üretimi, pazarlaması ve satışı yapmaktadır. Şirketin üç fabrikası, 96 bin metrekarelik bir alanda yıllık 600 bin ton buğday kırma kapasitesine sahiptir. Şirketin Sinangil, Gluten Yok ve Sinangil Profesyonel gibi markaları vardır2. Şirket, 30’dan fazla ülkeye ihracat yaparak Türkiye’nin en büyük gıda üreticilerinden biridir. Şirket, ISO 22000, ISO 9001 ve Gimdes helal belgelerine sahiptir.