Şirket 14.03.2023 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı kararına SPK’dan onay aldığını duyurdu.

Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MAVI) firması, 99,3 milyon TL tutarındaki mevcut sermayesinin 198,6 milyon TL’ye artırılması ile ilgili 14.03.2023 tarihli yönetim kurulu kararı, SPK tarafından onaylandı.

* Şirketin sermayesinin %100 artıracağı anlaşılmaktadır.
* Şirketin sermaye artırımını kar payından bedelsiz pay alma tutarı, toplam 99,3 milyon TL oluyor.

mavi-3

Esas Sözleşme Tadili şu şekildedir:
“Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, 198.628.000 (yüz doksan sekiz milyon altı yüz yirmi sekiz bin Türk Lirası) TL’dir.
Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.
Şirketin 198.628.000 TL’lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %0,22’sine tekabül eden 433.172 TL nominal değerli 433.172 adet A grubu nama yazılı ve %99,78’ine tekabül eden 198.194.828 TL nominal değerli 198.194.828 adet B grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır.”

Firma KAP’taki duyurusunda,
“Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 99.314.000-TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)'ndan 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 11.05.2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edildiği üzere onaylanmıştır.” ifadelerini kullanmıştır.

Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MAVI) Firmasının Faaliyeti – Ortaklık Yapısı
Faaliyet Konusu :

Mavi Giyim şirketi, 1991 yılında İstanbul'da kurulan Mavi, 32 yıllık denim uzmanlığından aldığı güçle bugün global bir lifestyle markası konumunda.
2017'de halka açılan şirket, Türkiye, ABD, Kanada, Almanya, Rusya ve Avustralya'nın aralarında bulunduğu 37 ülkede, 459'u Mavi Shop olmak üzere 4.500 noktada perakende, toptan ve online satış yapmaktadır.
BİST’teki Pazarı : Yıldız Pazar
Tescil Yeri ve Tarihi : İstanbul – 1994
Borsaya Kote Olduğu Tarih: Haziran 2017
Halka Açıklık Oranı :% 72,58

100 Lotunuz 373 Lot Olacak! Tarih Ve Detaylar Açıklandı 100 Lotunuz 373 Lot Olacak! Tarih Ve Detaylar Açıklandı

Sermayesi : 99,3 milyon TL
Ortaklık Yapısı :
Seyhan Akarlılar : % 9,06
Fatma Elif Akarlılar : % 9,06
Hanife Fethiye Akarlılar : % 9,06
Diğer : %72,82

mavi-2-1

Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MAVI) Borsada Bugün (12.05.2023)

Bugün (12 Mayıs, Saat:16:20 itibariyle) BİST100 endeksi, 4.862,78 puan ve % 0,30 yatay artıda. MAVI hisseleri ise 111,30 TL fiyatından ve -% 0,18 oranında ekside.
* Hissenin açılış fiyatı 111,50 TL idi. Hisse gün içinde en düşük 109,20 TL, en yüksek ise 115,50 TL fiyatını gördü.
Hissenin 52 haftalık performansı en düşük 37,72 TL ve en yüksek ise 137,10 TL oldu.

mavi-3-1

Editör: Ece Çavuşlu