2022 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesine ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak dağıtılması ve kar dağıtımının 10 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi önerisi 2.03.2023 tarihinde düzenlenen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklar tarafından onaylandı.

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 10 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 10 Haziran 2024

TTRAK Temettü Detayları

Hisse başına ödenecek olan nakit temettü tutarı, 35,4138169 TL

Nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Mart 2023

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 13 Mart 2023

Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih 14 Mart 2023

ttrak temettü-1

Bedelsiz Kararı Duyurdu

Türk Traktör, öte yandan geçtiğimiz hafta %87,50 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını açıkladı.  Sermaye Piyasası Kurulu’na, mevcut sermayesini 53.369.000 TL’den iç kaynaklardan karşılanmak üzere %87,50 bedelsiz sermaye artırımı ile 46.697.875 artırılarak, 100.066.875 TL’ye çıkarılması için başvuruda bulunacak.