Net dönem karı 8.562.101.000 TL olarak açıklanan #TOASO “Yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %600,00 oranında toplam 3.000.000.000 TL nakit temettü ödenmesinin Ortaklar Genel Kurulu’na sunulması teklif edilmektedir” açıklamasını yaptı.

TOASO Temettü Detayları

Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları’nın bugün (20 Şubat) yaptığı KAP açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu;

Şişecam Mersin Soda Fabrikası’na ÇED Olumlu Kararı Şişecam Mersin Soda Fabrikası’na ÇED Olumlu Kararı

toaso temettü

Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Mart 2023

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 22 Mart 2023

Ödeme tarihi 23 Mart 2023

Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %600,00 oranında toplam 3.000.000.000 TL nakit temettü ödenmesi,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %600,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 6,00 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %600,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 6,00 Kr, net 5,40 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 21 Mart 2023 olarak belirlenmesi öngörülmüştür.