Halka Arz Sonrası Yüzde 125 Yükselmişti, Yeni Şirket Kuracağını Açıkladı Halka Arz Sonrası Yüzde 125 Yükselmişti, Yeni Şirket Kuracağını Açıkladı

Hitit Bilgisayar, geçtiğimiz hafta 23-24-25 Şubat tarihlerinde halka arz olurken, açıklanan sonuçlara göre, halka arz tutarının 3 katı talep topladı. Şirketin KAP üzerinden halka arz sonuçlarına ilişkin yapmış olduğu açıklamanın tamamı şu şekilde; Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. (“Hitit” veya “Şirket”) paylarının halka arzı için 23-24-25 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemleri tamamlanmıştır. Hitit paylarının mevcut halka arzında fiyat aralığı 11,50 – 12,50 TL olarak açıklanmış olup, talep toplama sonucunda, her biri 1 TL nominal değerli pay başına nihai halka arz fiyatı 12,25 TL olarak belirlenmiştir. Böylelikle halka arz büyüklüğü de 431,105,773 TL olarak gerçekleşmiştir. Hitit’in çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL’den 127.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 27.500.000 TL nominal değerli 27.500.000 adet C Grubu pay ve mevcut ortaklardan Fatma Nur GÖKMAN (2.423.078 adet), Dilek OVACIK (500.000 adet), Hakan ÜNLÜ (461.538 adet) ve Özkan DÜLGER’in (461.538 adet) sahip olduğu toplamda 3.846.154 TL nominal değerli 3.846.154 adet ve Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş’ nin sahip olduğu 3.846.154 TL nominal değerli 3.846.154 adet (“Halka Arz Eden Pay Sahipleri”) olmak üzere toplamda 7.692.308 TL nominal değerli 7.692.308 adet C Grubu pay olmak üzere toplam 35.192.308 TL nominal değerli 35.192.308 adet C Grubu pay halka arz edilmiş ve tamamının satışı gerçekleşmiştir. Halka arzda toplam 49.868 yatırımcıdan halka arz edilen 35.192.308 TL nominal değerli payların 2,9 katına denk gelen 103.001.112 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir. Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,6 katı, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen payların 4,0 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 4,2 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,9 katı talep gelmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %20,00, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için %20,00, Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar için %35,00 ve Yurt Dışı Kurumsal yatırımcılar için ise %25,00 olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında tabloda yer almaktadır.