İttifak Holding A.Ş. (ITTFH), esas sözleşmesinin şirketin unvanını belirleyen 2. maddesini değiştirdiğini açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni unvanı “Loras Holding A.Ş.” olarak belirlendi.

Unvan değişikliği, olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülerek kabul edildi ve 09.10.2023 tarih ve 10931 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edildi.

KAP Açıklaması

"Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesi, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup, yeni unvan “Loras Holding A.Ş.” 09.10.2023 tarih ve 10931 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 11 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 11 Temmuz 2024

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."