Kocaer Çelik, 85.000 m2’si kapalı olmak üzere toplam 280.000 m2 alanda; 3 Çelik Profil Fabrikası, 1 Galvaniz Fabrikası ve 1 Servis Merkezi Tesisi ile kendi segmentinde 12.000 üzerinde ve 60’a yakın farklı kalitede kimyasal kompozisyon içeren çeşitli cins, ebat ve kalınlıklarda en geniş ürün çeşitliliğine sahip.

Kocaer Çelik Halka Arz Detayları (Taslak İzahname Bilgileriyle)

Ek satış hariç sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilecek payların nominal değeri 46.750.000 TL olup, halka arz öncesi çıkarılmış sermayesine oranı %22,05 ve halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı %20,02’dir.

Halka arz kodu; #KCAER

Halka arz tarihi; Açıklanmadı

Halka arz fiyatı; Açıklanmadı                                                

Dağıtım yöntemi; Oransal dağıtım

Halka arzda, Bireysel Yatırımcı ve Yurt İçi Kurumsal yatırımcı dışında, Yüksek Başvurulu Yatırımcı şeklinde dağıtım gerçekleşecek.

Satışa sunulacak pay miktarı; 56.100.000

Tahsisat oranları; Açıklanmadı

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri

%65 - %70 Yatırım Harcamaları

-          Yatırım Harcamaları; Yenilenebilir Enerji Yatırımları

-          Katma Değerli Yeni Ürün Yatırımları

%30 - %35 İşletme Sermayesi

-          Şirket büyüyen ve genişleyen faaliyetleri ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi için oluşacak finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutmak ve mali yapısını daha da güçlendirmek amacıyla işletme sermayesi ihtiyacını iç kaynaklarla birlikte halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %30 - %35’i ile karşılamayı hedeflemektedir.

İşletme Sermayesi

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 2019, 2020 ve 2021 yılı mali tablolarına göre hesaplanan net işletme sermayesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Net işletme sermayesi hesaplanırken faiz içeren nakit ve nakit benzerleri ile finansal borçlar dahil edilmemiştir.

net işletme sermayesi

Sektöründe Robotik Paketleme Sistemini Uygulayan İlk Türk Marka

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alarak, ihracatçı kimliği ile ülkemiz adına önemli döviz girdisi sağlayan Kocaer Çelik, İzmir bölgesinde yer alan yıllık 800.000 ton üretim kapasitesine sahip sıcak haddelenmiş çelik profil üreten üç fabrikası ile enerji, ulaşım, madencilik, tünel, gemi inşa, makine imalat, tarım ve yapısal çelik sektörlerine çözüm ortağı oluyor.

Türkiye'nin Köklü Gıda Firmasından Halka Arz Başvurusu! Türkiye'nin Köklü Gıda Firmasından Halka Arz Başvurusu!

kocaer çelik kuka

Türkiye çelik sektöründe Robotik Paketleme sistemini ilk uygulayan firma olan Kocaer Çelik, yeni nesil paketleme sistemlerine geçiş sürecinde güçlü mühendis kadrosu ve AR-GE çalışmaları ile üç üretim tesisinin tamamını kendi bünyesinde kurdu. 2015 yılında A1 fabrikasında başarılı bir şekilde devreye aldı ve 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri’nde büyük ölçekli işletmeler kategorisinde Türkiye’nin önde gelen firmalarını geride bıraktı. Sektöründe bir ilki gerçekleştirerek birincilik ödülüne layık görüldü.