Borsa İstanbul’a girmeye hazırlanan Mogan Enerji Yatırım Holding, SPK’dan izin bekliyor.

Şirketin Genel Müdürü Ali Karaduman, SPK’ya yaptıkları başvuruda şirketin sermayesinin yüzde 15’ini halka arz etmeyi planladıklarını söyledi.

Karaduman, halka arzın şirketin kurumsallaşmasına katkı sağlayacağını ve elde edilen gelirin yeni yatırımlar, borç ödemeleri ve işletme sermayesi için kullanılacağını belirtti.

Ali Karaduman, halka arz sürecinin 2-2.5 yıldır devam ettiğini ekledi. Mogan Enerji, 2022 yılında 10.8 milyar TL gelir ve 5.1 milyar TL FAVÖK elde etti. Şirketin aktif büyüklüğü 62.5 milyar TL’ye ulaştı. Şirket, 2022 yılında ürettiği 3.8 milyar MWh elektrikle Türkiye’nin en az elektrik tüketen 13 ilinin ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip.

27 İlin Toplam Tüketimini Tek Başına Karşılıyor

Genel Müdür Ali Karaduman, şirketin Türkiye’nin elektrik tüketimine önemli bir katkı sağladığını söyledi. Şirketin, meskenlerin elektrik tüketimini göz önüne aldığında, Türkiye’nin en az elektrik tüketen 27 ilinin toplam tüketimini tek başına karşıladığını belirtti. Şirketin kuruluşundan bugüne kadar 5.1 milyar dolarlık yatırım yaptığını da vurguladı. Karaduman, halka arz gelirinin nasıl kullanılacağına ilişkin olarak, yeni yatırımlar, borç ödemeleri ve işletme sermayesi için yüzde 45, yüzde 45 ve yüzde 10 oranlarında paylaştırılacağını ifade etti. Karaduman, ayrıca grupta başka halka arzların da planlandığını kaydetti.

1.024,92 MW Kurulu Güce Sahip

Ali Karaduman, şirketin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan bir portföye sahip olduğunu anlattı. Şirketin, jeotermal, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi santralleriyle Türkiye içinde ve dışında toplam 27 adet tesisi olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada şirketin karbon emisyonunu azaltarak çevreye katkı sağladığını da dile getirildi.

Karaduman, şirketin kurulu gücünün 1.024,92 MW olduğunu ve bunun yüzde 66,70’ini rüzgar, yüzde 25,36’sını jeotermal ve yüzde 7,94’ünü hidroelektrik santrallerinin oluşturduğunu ifade etti. Şirketin 2022 yılında 3.8 MWh enerji ürettiğini ve bunun yüzde 43,64’ünü rüzgar, yüzde 51,86’sını jeotermal ve yüzde 4,49’unu hidroelektrik santrallerinden sağladığını belirtildi. Karaduman, şirketin Türkiye’nin en büyük jeotermal santraline sahip olduğunu da vurguladı.

Genel Müdür, şirketin elektrik üretim tesislerinin Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yer aldığını söyledi. Karaduman, şirketin 2022 yılı sonu gelirinin yüzde 47,61’inin rüzgar, yüzde 46,90’ının jeotermal ve yüzde 3,36’sının hidroelektrik santrallerinden geldiğini de kaydetti.

Şeker Yatırım (SKYMD) Kaç Lot Verir? Hangi Bankalarda Var? Şeker Yatırım (SKYMD) Kaç Lot Verir? Hangi Bankalarda Var?

Yurt Dışındaki Yatırımlar Devam Ediyor

Tarım arazilerine güneş enerjisi santrali kurulmasına karşı olduğunu söyleyen Karaduman, Morgan Tarım’ın faaliyetlerini artıracaklarını ve Kocatepe’de verimsiz bir alanda 32.5 MWh’lık güneş enerjisi santrali yatırımı yapacaklarını belirtti. Bu yatırım için halka arz gelirinin bir bölümünü kullanacaklarını da ifade eden Karaduman, ayrıca Arnavutluk’ta 75 megawatlık rüzgar enerjisi santrali yatırımı planladıklarını ve Kuzey Makedonya’ya yatırım fırsatları aradıklarını da kaydetti.

Sülfür Üretimi Yapan İlk Tesisi Kuruyor

Genel Müdür Ali Karaduman, jeotermal santrallerden kaynaklanan sülfür kokusunu ortadan kaldırmak için yaptıkları AR-GE yatırımından bahsederek, şirketin 6 yıl önce jeotermal sistemlerde hidrojen sülfürün neden olduğu koku problemini çözmek ve her türlü jeotermal süreçte kullanılabilecek bir sistem geliştirmek için AR-GE çalışmalarına başladığını söyledi.

Karaduman, geliştirdikleri H2S Giderim Sistemi’nin Efe-8 JES tesisine kurulduğunu ve yüzde 98 oranında yüksek bir başarı gösterdiğini belirtti. Bu sistemin patentinin şirkete ait olduğunu ve diğer sistemlere göre daha az yer ve masraf gerektirdiğini ifade etti. Ali Karaduman, ayrıca yeni tesisleriyle Türkiye’de sülfür üretimi yapan ilk tesis olacaklarını ve bunun için büyük yatırımlar yaptıklarını da kaydetti.