Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. (UZERB) tarafından 19 Temmuz 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel Kurul kar payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı.

DMRGD Simit Sarayı Talep Toplama Başlıyor! Hangi Bankalarda Var? DMRGD Simit Sarayı Talep Toplama Başlıyor! Hangi Bankalarda Var?

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan açıklamada, '' Şirketimiz Genel Kurulu’nun 19.07.2023 tarihli toplantısında,

Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali tablolarında 24.400.953 TL net dönem karı, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında 6.484.956,63 TL net dönem karı oluşmasına karşın, şirketimizin mali tablolarında geçmiş yıllar zararlarının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, 2022 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.'' açıklamalarında bulunuldu.