Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 3 milyar liradan 15 milyar liraya yükseltmek için ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildiğini duyurdu.

Yüzde 1150 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak Yüzde 1150 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak

sasa kayıtlı sermaye tavanı

Şirketin, konuya ilişkin KAP üzerinden yaptığı açıklama ve detayları şöyle oldu;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 12.000.000.000 TL artırılarak 3.000.000.000 TL'den 15.000.000.000 TL' ye yükseltilmesine, geçerlilik tarihinin 2022-2026 yılları olarak güncellenmesine, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesi'nin ekteki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.