Bugün (06.06.2023) SPK tarafından Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında, gerçekleştirilen işlemlerden dolayı, 21 kişiye bugünden başlamak üzere 6 ay süre ile geçici işlem yasağı uygulanacağı kararı yayınlanan bültenle açıklandı.

20 Haziran 2024 Borsa Ve Şirket Haberleri 20 Haziran 2024 Borsa Ve Şirket Haberleri

Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları

* “Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında, gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 06.06.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği” duyuruldu.

para-cezalari

Editör: Ece Çavuşlu