Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY), halka arzdan elde ettiği fonun bir kısmını işletme sermayesinin finansmanında kullanılan banka kredilerinin geri ödemesi ve finansman bonolarının itfası için kullanabileceğini duyurdu.

BIENY, bu talebinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını bildirdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 21 Aralık 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile işletme sermayesinde kullanılması planlanan %45 ila %55’lik fonun bir kısmının kredi geri ödemesi ve finansman bonoları itfası için kullanılmasına karar verildiği belirtildi.

Bu kararın SPK’ya iletilen yazılı talep sonucunda 19 Ekim 2023 tarihinde olumlu karşılandığı ifade edildi.

BIENY tarafından KAP'a yapılan açıklamada, “Bu çerçevede; kredilerin geri ödenmesi ile finansman bonoların itfasına ilişkin ödemeler fon kullanım yeri raporu çerçevesinde işletme sermayesi kapsamında değerlendirilecektir.” denildi.

BIENY Halka Arzı

BIENY, 11-12 Mayıs 2023 tarihinde halka arz edilmiş ve 18 Mayıs 2023 tarihinde Borsa İstanbul "Yıldız Pazar"da işleme başlamıştı.

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 18 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 18 Temmuz 2024

42,80 TL fiyattan toplamda 72.326.119 TL nominal değerli paylarını bireysele eşit dağıtım yöntemiyle dağıtan BIENY halka arzına 1.445.610 bireysel yatırımcı katılım sağlarken, toplamda 1.446.140 yatırımcı şirkette pay sahibi olmuştu.

KAP Açıklaması

"Şirketimiz Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin halka arz çerçevesinde gerçekleştirilen sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına yönelik alınan Yönetim Kurulu’nun 21.12.2022 tarih ve 2022/45 sayılı kararı çerçevesinde, işletme sermayesinde kullanılması planlanmış olan %45 ila %55’lik fonun bir kısmı ile işletme sermayesinin finansmanında kullanılan banka kredilerinin geri ödemesinin ve finansman bonolarının itfalarının ödemelerinde kullanılabilmesi talebiyle ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) iletilen yazılı talebimiz, Kurul’un  19.10.2023 tarihinde tebellüğ alınan Kurul yazısı ile olumlu karşılanmıştır

Bu çerçevede; kredilerin geri ödenmesi ile finansman bonoların itfasına ilişkin ödemeler fon kullanım yeri raporu çerçevesinde işletme sermayesi kapsamında değerlendirilecektir.

Kamuyouna saygıyla duyurulur."