Sermaye Piyasası Kurulu, yayınladığı bültende 11 isme İmaş Makine #IMASM paylarında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı tedbir ve işlem yasağı getirdiğini duyurdu.

SPK’nın yaptığı açıklamaya göre, 11 isim hakkında 28.09.2022 tarihli işlemlerden itibaren 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

Yapılan açıklamanın tamamında ise, şu ifadeler yer aldı;

Hissedarlarına Yüzde 100 Bedelsiz Pay Dağıtma Kararı Aldı Hissedarlarına Yüzde 100 Bedelsiz Pay Dağıtma Kararı Aldı

imasm işlem yasağı

İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 28.09.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.