Analiz Raporunda Öncelikle Kayseri Şeker Fabrikasının Halka Arz Bilgileri paylaşıldı:

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 12 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 12 Temmuz 2024

Kayseri Şeker Fabrikası halka açılıyor Türkiye’nin en büyük üçüncü şeker üreticisi Kayseri Şeker Fabrikası, sermaye artırımı yoluyla 106 milyon hisse satarak halka açılıyor.
Hisse başına halka arz fiyatı 16,27 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğü 1.725 milyon TL olacaktır. Şirket halka arz sonrası 11.487 milyon TL piyasa değerine ulaşacaktır ve halka açıklık oranı %15,01 olacaktır. Halka arzın %65’inin yurt içi bireysel yatırımcılara, %25’ini yurt içi kurumsal yatırımcılara, %5’ini çalışanlar ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara ve geri kalan %5’inin yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanmaktadır. Hisse dağılımı bireysel yatırımcılar için eşit dağılım olacaktır.

* Kayseri Şeker firmasının tarihi ve faaliyet bilgisini paylaştığı rapordan öne çıkanlar şu şekilde:
Kayseri Şeker, 3 şeker fabrikasına sahip durumda.
16 Kasım 1954 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararı ile özel bir şirket olarak kurulan Kayseri Şeker, faaliyetlerine 1955 yılında günlük 1.800 ton üretim kapasitesiyle başlamıştır.
Zamanla artan bu kapasite günümüzde günlük 13.000 tona ulaşmıştır.

2006 yılında Boğazlıyan’daki günlük 13.500 ton kapasiteli Şeker ve Mamulleri tesisi satın alınmış, 2018’de ise yapılan ihale sonunca Turhal Şeker Fabrikası portföye eklenmiştir.

Turhal Fabrikasının üretim kapasitesi günlük 8.000 ton seviyesindedir.

Ortaklık Yapısı:
Şirketin ana ortağı başta Kayseri olmak üzere, bölgedeki pancar ekicileri kooperatifleridir, ayrıca 2017’de Özelleştirme İdaresinden devraldığı pay ile Türkiye Varlık Fonu da %11,1 hisseye sahiptir.
Faaliyeti:
* Şirket’in ana faaliyeti kristal, toz ve küp şeker üretimi ve ticareti, şeker sanayinin yan ürünü olan yaş küspe, kuru küspe, melas, melaslı kuru küspe, kireç taşı, elektrik üretimi ile tohum ve gübre ticareti yapmaktadır.
* Bağlı ortaklıkları vasıtasıyla hayvancılık, akaryakıt ürünleri ticareti, nakliyecilik, dokuma çuval imalatı ve ticareti, lisanslı depoculuk faaliyeti, bakliyat ve şeker ticareti yapılmaktadır.

* Türkiye için stratejik bir gıda ürünü olan şekerin üretimi, ihracatı ve ithalatı kısıtlamalara tabidir.
A, B ve C kotaları için ne kadar üretim yapılacağı sezon başında bakanlık tarafından belirlenir. Fiyatı kanunen serbest belirleniyor olsa da Türkiye Şeker Fabrikalarının açıkladığı fiyatlar sektör için referans niteliğindedir. Geçtiğimiz yıllarda Global şeker fiyatlarının çok üzerinde seyreden şeker fiyatı, son dönemde Global fiyatlara yaklaşmıştır.
Türkiye’de toplam 33 şeker fabrikası bulunmaktadır, bunun 21’i kamuya ve pancar kooperatiflerine, 12’si ise özel sektöre aittir.
2022/23 yılı için belirlenen A kotası (yurt içi talep için üretilen pancar şekeri ve nişasta bazlı şeker) 2.750 bin ton olmuştur, bu kotanın 2.681 bin tonu pancar şekeridir, B kotası ise (güvenlik payı için üretilen şeker) A kotasının yaklaşık %5’idir.
Kayseri Şeker son sezonda toplam A ve B kotasından aldığı toplam %16 pay ile Türkiye’nin en büyük üçüncü pancar şekeri üreticisidir.

* Ana faaliyet konusu kristal, toz ve küp şeker üretimi ve ticareti olan şirket, şeker sektörünün yan ürünlerinin ticareti ile iştirakleri vasıtasıyla ana faaliyetleri destekleyen işleri yapmaktadır.
Şirketin üç fabrikasında günlük toplam 34.500 ton üretim kapasitesine sahiptir.

* Raporda, halka arz gelirleri nerelerde kullanılacağı bilgileri de yer aldı:

Büyük kısmı yapılacak işletme sermayesi ihtiyacının düşürülmesinde kullanılacak. Halka arzda 106 milyon hisselik sermaye artırımı yapılması planlanmaktadır. Böylece toplam halka arz büyüklüğü TRY1.725 milyona ulaşacaktır. Halka arzdan elde edilecek net gelirin %55- 60’ının işletme sermayesi ihtiyacında, %20-25’inin entegrasyon ve modernizasyon yatırımlarında, %15-20’si güneş enerjisi santrali yatırımında, %10-15’inin ise AR-GE’de kullanılması hedeflenmektedir. Konsorsiyum lideri tarafından yapılan değerlemede halka arz iskontosu %20 olarak belirlenmiştir.

Şirketin FAVÖK marjı 2019-21 döneminde %15 altında seyretmiş, 2021’de artan fiyatlarla %30’u aşmıştır. Önümüzdeki dönemde normalleşmeyle birlikte marjlar aşağı gelebilir,

Fiyat tespit raporunda, “pay başına değere uygulanan %20 oranındaki halka arz iskontosunun makul bulduğunu” açıklamıştır.

“* Fiyat tespit raporunda şirket hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır, diğer yandan değerlemede kullanılan yöntem ve varsayımların açık ve anlaşılır olduğunu düşünüyoruz.

* Şirket için yapılan değerleme çalışmasında kullanılan “İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA)” ve “Çarpan Analizi Yöntemi” kullanılmıştır. Değerlemede İNA ve çarpan analizlerine %50’şer pay verilmesini makul buluyoruz.

* Kullanılan değerleme yöntemlerinin açık ve anlaşılır olduğunu düşünüyoruz.
İNA yönteminde, şirketin FAVÖK marjının uzun vadede verimlilik artışları sayesinde %21’in üzerinde olacağı hesaplanmıştır.

* Temel bir ihtiyaç maddesi olan ve kamunun fiyat tespitinde etkin olduğu bir üründe uzun vadede yüksek marjlar sürdürülebilir olmayabilir.

* Kullanılan değerleme yöntemleri sonrasında elde edilen pay başına değere uygulanan %20 oranındaki halka arz iskontosunun makul olduğunu düşünüyoruz.”

Editör: Ece Çavuşlu