Yatırımcılarına Yüzde 150 Bedelsiz Pay Verecek Yatırımcılarına Yüzde 150 Bedelsiz Pay Verecek

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri, 2023 yılının ilk nakit temettü dağıtımını 10 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. İkinci temettü ödemesinin tarihi ise 29 Eylül olarak vurgulanmıştı.

Tüpraş, belirlenen tarihte 14,5 milyar TL tutarında nakden temettü dağıtacağını duyurdu.

TUPRS, olağanüstü yedeklerden karşılanacak bu temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 7,52545 TL, net 6,77290 TL olarak ödeneceğini bildirdi.

KAP bildiriminde yapılan açıklamada, temettü dağıtım kararının toplanacak olağanüstü genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasının ardından kar payı dağıtımı yapılacağı şirket tarafından duyuruldu.

Şirket, temettü dağıtımının 29 Eylül 2023 gününden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre yapılacağını ifade etti.

tuprs-kar-payi-odemesi

KAP Açıklaması

"Yönetim Kurulumuz 17 Ağustos 2023 tarihli toplantısında, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında;

  • Ortaklara 14.500.000.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtıma konu 14.500.000.000,00 TL temettünün ve ayrılacak 1.450.000.000,00 TL genel kanuni yedek akçenin olağanüstü yedeklerden karşılanması,
  • Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 14.500.000.000,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 7,52545 TL (%752,54), net 6,77290 TL (%677,29) olarak ödenmesi,
  • Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren yapılması;

hususlarının toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir."