Yeni Halka Arz Olan Qua Granite Hisse Satışı Hazırlığında

Geçtiğimiz Nisan ayında 16,46 TL fiyatla halka arz olan Qua Granite, hisse satışı hazırlığı için hisselerin işlem gören tipe dönüşümü başvurusunda bulundu.

Hedef Girişim’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Kurucusu ve yöneticisi bulunduğumuz Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer GSYF’nin girişim yatırımları kapsamında sahip olduğu 3.200.000.-adet QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR paylarının borsada işlem gören tipe dönüştürülmesine ve dönüşen payların diğer portföy yatırımlarında değerlendirilmesine karar verilmiş olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvuruda bulunulmuştur.”

Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada ise;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.