Tukaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. firması 13 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurul Toplantısında Kar Dağıtım Teklifi görüşülmüştü. 5 Temmuz 2023 tarihinde SPK onayını alan firma, bugün (11.07.2023) firma hissedarları için bedelsiz sermaye artırımı ihraç belgesi ve hak kullanımı başlıyor.

* Bedelsiz pay alma oranı % 200 olarak tespit edildi.

SPK Onayladı, 345.000.000 TL'lik Bedelsiz Dağıtacak SPK Onayladı, 345.000.000 TL'lik Bedelsiz Dağıtacak

* 981,5 milyon TL tutarındaki % 200 lük artış kar payından karşılanıyor.

* 11.07.2023 tarihinde bedelsiz pay alma hak kullanım tarihi olarak ifade edilirken, 12.07.2023 tarihi borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih olarak ve 13.07.2023 tarihi sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa’da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih olarak duyuruldu.

hhh

* Şirketin KAP’a yaptığı bildirimde;
“Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 490.770.000 TL'den 1.472.310.000'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 981.540.000 TL nominal değerli paylar, 11.07.2023 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmaya başlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri yer alıyor.

Tukaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) Faaliyeti Nedir?

* Faaliyet Konusu: Başta salça, sebze konserveleri, turşu, reçel, sos ve dondurulmuş gıda olmak üzere her türlü gıda maddesinin üretimi ve pazarlanması
Tescil yılı 2008 olan firmanın merkezi Torbalı- İzmir’dedir.
* Kasım 1994’den beri Borsaya kote olan firmanın halka açıklık oranı % 34,24’dır.
* Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

* Şirketin sermayesi 490,7 milyon TL’dir. (1,4 milyar TL’ye artırılıyor)
Ortaklık yapısı ise,
* Cem Okullu % 45,78;
* Azimut Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon % 19,36;
* Diğer ortaklar % 34,86 şeklindedir.